Thor Duct ® er resultatet av 15 års forskning og utvikling av vårt team av profesjonelle som er svært opptatt av å redde liv. Vår visjon er at enhver bygning skal være trygg og at ethvert ventilasjonssystem skal kunne redusere farene i tilknytning til brann. Vi utvikler stadig produktene våre for å være sikker på at ventilasjonskanalene våre oppfyller brannforskriftene og alltid presterer når de benyttes i en nødssituasjon.

Thor Duct ®-produktene er laget av personer som elsker det de holder på med, og dette sikrer kundene best mulig beskyttelse mot brannfare hver eneste dag. Ventilasjonssystemene våre er de mest grundig testede i verden; de reduserer brannfaren vesentlig og sparer menneskeliv.

Vi investerer svært mye i opplæring av lisensinnehaverne våre og utvikler dynamiske partnerskap og langvarige forhold til alle profesjonelle på markedet. Følg oss på LinkedIn hvis du vil holde deg informert om den nyeste tenkningen og utviklingen innenfor brannrør, røykavtrekk og fullt EN-samsvar.

Trygge bygninger, levert.
Dette er løftet vårt til deg.