Bli en lisensiert produsent for Thor Duct® og legg til EN-testede og -sertifiserte luftkanaler.

Fordeler med å bli en lisensiert produsent for Thor Duct®

Lisensiert produsent for Thor Duct ?

«For første gang forsto vi viktigheten av røyk- og brann-luftkanaler, hvordan lage dem, fastslå pris, og hvordan svare på alle spørsmålene fra våre kunder».

Shay Connolly
Lisensiert produsent for Thor Duct ®-brannrør,
AC Manufacturing Ltd.

Finn ut mer om å bli en lisensiert produsent for Thor Duct ®