Bli en Thor Duct ®-licensierad tillverkare och lägg till EN-testade och certifierade ledningar

Fördelar med att bli en Thor Duct ®-licensierad tillverkare

  • Tillgång till marknadsledaren för certifierade kanaler
  • De mest utförligt testade produkterna – alla tester och certifieringar är klara
  • Erbjud kunderna ett komplett kanalpaket – inget behov av att lämna över någon del av jobbet
  • Utbildning och support
  • Kontinuerliga förbättringar av produktsortimentet
Thor Duct ? licensierad tillverkare

“För första gången förstod vi vikten av rök- och brandledningar, hur vi skulle konstruera och prissätta dem och hur vi skulle svara på kundernas frågor.”

Shay Connolly
Thor Duct ®-licensierad tillverkare
AC Manufacturing Ltd.

Ta reda på mer om hur man blir en Thor Duct ®-licensierad tillverkare