Bli Thor Duct ®-licenstagare och få EN-testade och certifierade ledningar

Fördelar med att bli Thor Duct ®-licenstagare:

  • Tillgång till marknadsledaren för certifierade kanaler
  • De mest utförligt testade produkterna – alla tester och certifieringar är klara
  • Erbjud kunderna ett komplett kanalpaket – inget behov av att lämna över någon del av jobbet
  • Utbildning och support
  • Kontinuerliga förbättringar av produktsortimentet
Thor Duct ? licensierad tillverkare

“För första gången förstod vi vikten av rök- och brandledningar, hur vi skulle konstruera och prissätta dem och hur vi skulle svara på kundernas frågor.”

Shay Connolly
Thor Duct ® Fire Duct-licenstagare, AC
Manufacturing Ltd.

Find out more about becoming a
Thor Duct ® Licensed Manufacturer