Thor Duct ® är resultatet av 15 års engagerat forsknings- och utvecklingsarbete, där fokus hela tiden ligger på att rädda liv. Vårt mål är att alla byggnader ska vara säkra och att alla ventilationssystem ska dämpa de faror som uppstår vid brand. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter för att säkerställa att våra ventilationskanaler uppfyller kraven i brandskyddsföreskrifterna och att de alltid levererar när det behövs.

Thor Duct ®-produkterna tillverkas av hängivna människor som arbetar för att våra kunder alltid ska få bästa möjliga skydd mot brandfaror. Våra ventilationssystem genomgår fler tester än något annat system, och minskar avsevärt risken för att människor ska utsättas för brand.

Vi gör stora investeringar i utbildning för våra licensinnehavare och utvecklar dynamiska partnerskap och långvariga relationer med alla aktörer på marknaden. Följ oss på LinkedIn om du vill hålla dig uppdaterad om det senaste inom brandledning, rökutsug och fullständig efterlevnad av EN-standarder.

Säkra byggnader.
Det är vårt löfte till dig.